ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

EKMEĞİNİ İSRAF ETME

 

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR

  İLETİŞİM


  TEL :0 284 513 1053
  FAX :0 284 513 1242

  HABER ARA


  Gelişmiş Arama

  Hizmet Standardımız

           GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
    UZUNKÖPRÜ İLÇE  MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI  
  SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
    Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi  1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 30 DAKİKA
    2- Nüfus cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
    3- Hizmet alım/satım faturası veya makbuz
    4- ÇKS,AKS,Su Ürünleri veya Türk-Vet kayıt sistemi belgesi(İl /İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı sureti)
    5- Pasaportların İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
  1 6- Döner sermaye makbuzu
    7- Dosya
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti verecek Üretici Örgütlerine,Ziraat Odalarına Tarımsal Danışmanlık  Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru dilekçesi (EK-1) 30 DAKİKA
    2- Tarım Danışmanı istihdam etmek için yetkili kurul kararı
    3- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge
  2 4- Dosya
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Dernek ve Vakıflara Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi  Verilmesi 1- Başvuru Dilekçesi(EK-4) 30 DAKİKA
    2- Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren tüzüklerin onaylı örneği
    3- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge
    4- Dosya
  3  
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru Dilekçesi(EK-5) 30 DAKİKA
    2- En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura
    3- Adı,adresi,vergi numarası var ise logosuna ait belgeler
    4- Kurucularına,ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
    5- Yöneticinin,varsa tarım danışmanlığı sertifikasının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
    6- İstihdam edilen Tarım Danışmanlarının(biri uzman ve en az 3 danışman) diplomaları,danışmanlık sertifikaları,sözleşmeleri,sosyal güvenlik belgeleri,kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı suretleri
    7- Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin şirket adına imza atma yetkili olduğunu gösterir.Noter onaylı imza sirküleri
    8- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımını durumunu gösterir belge
  4 9- Dosya
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi 1- Başvuru Dilekçesi(EK-7) 30 DAKİKA
    2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi fatura
    3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylanmış belge
    4- Yönetmelik kapsamında alınmış Tarımsal Danışmanlık sertifikasının veya geçici tarım danışmanlığı belgesinin  İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti 
    5- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
    6- Danışmanlık bürosunun adresi,telefon numarası gibi iletişim bilgileri 
  5 7- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri
    8- Dosya
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Serbest Tarım Danışmanlarına ”Geçici Tarım Danışmanlığı Belgesi” Verilmesi 1- Öğrenim belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti 30 DAKİKA
    2- Nüfus cüzdanının  İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
    3- 2 adet vesikalık fotoğraf
    4- Yetki belgesi alınması için istenen belgeler(Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının 13.maddesinde belirtilen-Sertifika hariç)
    5- Dosya
  6  
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Üretici Örgütleri,Ziraat Odaları veya Bunların Üst Birlikleri,Şirketler veya Dernek/Vakıflarda Çalışan ya da Çalışacağını Belgeleyenlere ”Geçici Tarım Danışmanlığı Belgesi” Verilmesi 1- Öğrenim belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti 30 DAKİKA
    2- Nüfus cüzdanının  İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
    3- 2 adet vesikalık fotoğraf
    4- Halen çalışıyor ise çalıştığı kuruluştan çalıştığına dair yazı
    5- Çalışmaya başlayacak ise çalışacağı kuruluştan çalıştığına dair taahhüt yazısı 
    6- Çalıştığı veya çalışacağı kuruluşun “ Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi” aldığına dair İl Tarım Müdürlüğünden yazı
  7 7- Dosya 
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
     
    İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi 1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-6) 30 DAKİKA
    2- İyi Tarım Uygulamaları sertifikası
    3- Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika (EK-7’ye uygun olacak)
    3- ÇKS Belgesi
  8 4- Döner sermaye makbuzu 
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Organik Tarım Desteklemesi  1- Matbu başvuru dilekçesi (EK-1) 30 DAKİKA
    2- Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kaydı
    3- ÇKS belgesi
  9 4- Döner sermaye makbuzu
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Arıcılık Desteklemesi  1- Matbu başvuru formu (EK-1) 2 İŞ GÜNÜ
    2- Arılık ve koloni bildirim formu (EK-2)
    3- Döner sermaye makbuzu
  10  
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti 1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu 1 İŞ GÜNÜ
    2- Konaklama belgesi (EK-1)
    3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı)
  11 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Hisseli Satış İçin Uygunluk Belgesi 1- Tapu Müdürlüğünden yazı  1 SAAT
    2- Döner sermaye makbuzu
     
  12  
    Gelir Durumu Tespiti 1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form 30 DAKİKA
    2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
     
  13 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Özürlüler İçin Evde Bakım  (Gelir Durumu Tespiti) 1- Başvuru dilekçesi 30 DAKİKA
    2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
     
  14 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursu Başvurusu  1- Başvuru dilekçesi 30 DAKİKA
    2- Sağlık raporu
    3- 4 adet vesikalık fotoğraf
    4- Öğrenim durumunu gösteren belgenin fotokopisi
  15 5- Şoförler Derneğinden kurs formu
    6- Döner sermaye makbuzu
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Biçerdöver İzleme Defteri  1- Başvuru dilekçesi 30 DAKİKA
    2- 4 adet fotoğraf
    3- Biçerdöver sahibinin biçerdöver ruhsatı fotokopisi
    4- Biçerdöver sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
  16 5- Döner sermaye makbuzu
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi  1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler.) 30 DAKİKA
    2- Satışı yapılan ürüne ait fatura,
    3- Döner sermaye makbuzu
  17  
    Çeltik Ekim Ruhsatı  1- Başvuru  dilekçesi  
    2- Tapu kaydı ya da beyan 30 DAKİKA
    3- Banka dekontu  
  18    
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.  
       
    Bakanlık Temsilcisi Talebi  1- Dilekçe 13 İŞ GÜNÜ
    2- Çağrı için alınan kararın örneği 
    3- Toplantı gündemi 
    4- Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı.
  19 5- Üstbirlik payına ait dekont
    6- Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
     
    Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu  1- Menşei şahadetnamesi (Köylerde Muhtarlıklar, İl, İlçe ve Beldelerde Belediye Başkanlığından)  
    2- Hayvan maddeleri için kesim raporu 1 İŞ GÜNÜ
    3- Şap aşısı yapıldığını belirtir belge  
  20 4- Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.Altı aylıktan büyük hayvanların küpeli olması gerekir.Hayvanlar muayene edilen İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine getirilecektir.)  
    5- Döner sermaye sevk raporu ücreti,dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz  
       
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.  
         
    İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge    1 İŞ GÜNÜ
    1- Başvuru dilekçesi 
    2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge
  21 3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
    Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri    1 İŞ GÜNÜ
     
    1- Başvuru dilekçesi
  22 2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
    Arıcı Kaydı   1 İŞ GÜNÜ
     
    1- Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe
  23 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
    (Bal Üreticisi) 3- Döner sermaye makbuzu
    Menşe Şahadetnamesi   30 DAKİKA
     
    1- Biten eski menşe koçanının getirilmesi
  24 2- Eski koçan kayıp ise mahalli gazeteye verilmiş kayıp ilanını gösterir gazete
    3- Döner sermaye İşletmesinden alınacak menşe ücret makbuzu
        1 İŞ GÜNÜ
    Anaç Koyun Keçi Desteklemesi  
    1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur.Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
  25  
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
      1- Matbu başvuru dilekçesi   8 AY
      2- İşletmede mevcut olan hayvanların listesi 
      3- Döner sermaye makbuzu
       
  26 Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme sonucunda tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.Ari işletme kapsamına alınan işletmede tüberkülozis ve brucellozis testleri 6 aylık aralıklarla yapılacaktır. Arka arkaya yapılacak her iki testin sonucu negatif çıkması halinde yetiştiriciye ari işletme belgesi verilecektir.Yapılan testler sonucunda işletmede hastalık çıkması durumunda 3285 Sayılı HSZK ve Yönetmeliği çerçevesinde hastalık çıkışı yapılır ve Yönetmelikte belirtilen önlemler alınır.Hastalık sönüşünden sonra ilgili Yönetmeliklerde delirtilen süreler geçtikten sonra sertifika düzenlenir.
       
    Sığır Cinsi Hayvan Kesim /Ölüm Bildirim Raporu    1 İŞ GÜNÜ
     
    1- Başvuru dilekçesi
  27 2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu
    Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :  
    1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvulur.Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)  
     b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler :  
  28 1- Başvuru dilekçesi  
      1 İŞ GÜNÜ
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
    Buzağı Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi (Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soykütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)  
       
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 1 İŞ GÜNÜ
  29    
    İstatistiki Bilgi Talebi    
      15 İŞ GÜNÜ
     
  30 1- Başvuru Dilekçesi
     
       
    Yem Bitkileri Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi  
    2- Tohumluk faturası 30 DAKİKA
    3- Varsa tohuma ait sertifika belgeleri
  31 4- Döner sermaye makbuzu
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.  
       
    Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi  
    2- Destek talep formu  
    3- Tohumluk faturası  
    4- Tohuma ait sertifika belgeleri  
  32 5- Döner sermaye makbuzu 30 DAKİKA
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
    Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi 1- Başvuru formu (EK-1)  
    2- Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi  
    3- Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (EK-2)   
    4- Tohumluk sertifikasının, ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi  (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir.)  
    5- Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti (İlgili İl Tarım Müdürlüğü tarafından onaylanacak)  
    6- TÜGEM tarafından verilen tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge  
  33 7- Tohum satış faturası (Satış işleminden sonra istenir.) 30 DAKİKA
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
    Sertifikalı Fidan Desteklemesi  1- Başvuru dilekçesi  
    2- Destek talep formu  
    3- Fidan faturası  
    4- Fidana ait sertifika belgeleri  
  34 5- Döner sermaye makbuzu 30 DAKİKA
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
    Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi 1- Mazot,gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)  
    2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)  
    3- Toprak analiz raporu  
  35 4- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı 30 DAKİKA
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
    ÇKS Kaydı Güncellemesi 1- Başvuru dilekçesi  
    2- Tanzim edilip onaylanmış “C” formu  
    3- Varsa kira,Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar  
  36 4- Döner sermaye makbuzu  
      5 İŞ GÜNÜ
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
       
    Sulama Suyu İhtiyacı Belgesi    
      30 DAKİKA
    1- Başvuru dilekçesi
  37  
    Bağcılık Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler 1- Başvuru dilekçesi  
    2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)  5 İŞ GÜNÜ
    3- Tapu fotokopisi
  38 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
    5- Üretim dosyası
    6- Bağ üretici beyannamesi 
    7- Sertifikası var ise sertifika fotokopisi  
       
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.  
       
    Seracılık Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler 1- Başvuru dilekçesi  
    2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)   
    3- Tapu fotokopisi  
  39 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi 5 İŞ GÜNÜ
    5- Üretim kayıt cetveli (Form 1-A, Form 1-B )
     
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
      1- Başvuru  dilekçesi  
    Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 2- Meslek  odası kayıt belgesi  
    3- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (aslı veya Noter onaylı)  
    4- İmza sirküleri  
    5- Gayri Sıhhi Müesseseler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı (aslı veya Noter onaylı)  
  40 6- Kapasite raporu veya ekspertis raporu  
    7- Sorumlu yönetici belgeleri (diploma,Noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi) 10 İŞ GÜNÜ
    8- Döner sermaye makbuzu  
       
      Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.  
         
      1- Başvuru  dilekçesi  
      2- Çalışma izni ve gıda sicili belgesi  
    Gıda  Üretim İzni Belgesi 3- Sorumlu yönetici belgeleri (diploma,Noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi)  
    4- Marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsü başvuru kabul belgesi 10 İŞ GÜNÜ
    5- Üretilecek ürünlerin bileşen listesi
    6- Üretim teknolojisi akım şeması
  41 7- Türk gıda kodeksine uygun etiket örneği
    8- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu
    9- Ticaret Sicil Gazetesi veya esnaf sicil tasdiknamesi (aslı veya Noter onaylı)  
    10- Meslek odası kayıt belgesi  
    11- Üretim iznine esas beyanname (Tebliği yayınlanmış ürünler İçin)  
    12- Döner sermaye makbuzu  
         
      Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.  
         
    Amatör Balıkçı Belgesi 1- Başvuru dilekçesi 30 DAKİKA
    2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
  42 3- 1 adet fotoğraf
    4- Döner sermaye makbuzu  
         
      1- Başvuru dilekçesi  
    Yem Bayii Ruhsatı 2- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler için)  
    3- İmza sirküleri  
    4- Vergi levhası fotokopisi  
  43 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için) 20 İŞ GÜNÜ
    6- İkametgah belgesi (Şahıslar için)
    7- Döner sermaye makbuzu
     
    Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.   
         
    Çiğ Süt Desteklemesi 1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir.Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak,İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.)  
       
    Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.        3 AY
  44  
     
         
    Alo Gıda Hattı Başvurusu 1- Başvurular 174 numaralı telefon hattından veya www.alo174.gov.tr internet adresinden yapılır.   
    Yapılan işlemlerle ilgi bilgiler 174 numaralı telefon hattından veya www.alo174.gov.tr adresinden verilecek başvuru numarası ile öğrenilebilir. 11 İŞ GÜNÜ
     
  45 Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
         
    Uygulamalarla İlgili Şikayetler 1- Başvuru dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ
   
  46
         
         
         
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz
  belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
   veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk
  müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
         
                             
         
  İlk Müracaat Yeri Halil KARAHAN  
  İsim Halil KARAHAN  
  Unvan İlçe  Müdürü  
  Adres    
  Telefon 0 284 513 1053  
  Faks 0 284 513 1242  
  e-Posta    
         

  -.-.-

  Bu sayfa 4911 defa görüntülenmiştir.

  HABERLER

  HAVA DURUMU

  Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

  ALO GIDA-174

  TARIMSAL ALET VE MAKİNE DESTEKLEMELERİ21 Haziran 2011

  Meyvecilik

  Sebzecilik

  Hayvancılık

  ÇİFTÇİ BİLGİ SİSTEMİ

  ÇKS Kayıtlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

  Çiftçi Bilgilendirme Sistemi

  istatistikler-veriler


  1-TARIMSAL VERİLER
  2-HAYVANSAL VERİLER
  3-DİĞER VERİLER

  tasarım aşamasında


  RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi