SON DİKİKA


Açıklama: Faturalarını zamanında teslim edemeyen çiftçilerimize müjdeli haber. Faturaların son teslim tarihi 30.09.2014 tarihine kadar uzatıldı.
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2014
Geçerli Tarih: 21 Ocak 2021, 05:39
Site: Uzunköprü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğ
URL: http://uzunkoprutarim.com/haber_detay.asp?haberID=216


19 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

 

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE

2013 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/15)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/40)

MADDE 1 – 21/9/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/15)’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2013,

son başvuru tarihi ise zeytinyağı hariç diğer ürünlerde 30/9/2014 ’tür.
Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez. Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için düzenlenen faturanın en son düzenlenme tarihi 1/4/2014; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için düzenlenen faturanın başlangıç tarihi 1/5/2013, en son düzenlenme tarihi 30/4/2014’tür. Bu tarihlerden sonra düzenlenen faturalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.